Kalite ve Çevre Politikamız;

 • Başta çalışanlarımız olmak üzere tüm kaynaklarımızı etkin kullanmak,
 • Kalite yönetim sistemimizi sürekli iyileştirerek,  tüm birimlerce etkin şekilde uygulanmasını ve kalitenin bir yaşam biçimi olmasını sağlamak,
 • Yasal ve düzenleyici şartlarda dahil olmak üzere uygulanabilir şartları yerine getirmek,
 • Çalışanlarımızın yetkinliklerini güçlendirecek çalışma ve eğitimleri destekleyerek, mesleki gelişimlerini sağlamak,
 • Rekabet gücümüzü arttırarak, müşteri istek ve beklentilerini karşılamak ve müşterilerimiz tarafından tercih edilir olmak,
 • Müşterilerimize ve proje ortaklarımıza verilen hizmetleri tarafsız olarak yürütmek, adil olmak ve müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak,
 • Tüm itirazların yapıcı, tarafsız ve vakitli bir şekilde ele alındığını güvence altına almak,
 • Yatırımlarımızı; çevreyi kirletmeden, iş sağlığı ve güvenliğine önem vererek gerçekleştirmek,
 • AKIN NDT personelimizle dinamik, güvenilir, iş ahlakına uygun en üst düzeyde hizmet yapmak ve müşterilerimizle insana saygı esasında ekip ruhunu tesis etmek,

Bu ilkeler doğrultusunda çalışarak ÜRÜNLERE DEĞER KATMAK dır.

İSG Politikamız;

 • İşyeri ve eklentilerinde; çalışanların, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almak, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmak, gereğinde kullanılmasını sağlamak,
 • İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak,
 • İşyerinde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip, her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, alt yüklenicilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmak,
 • Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamak,
 • AKIN NDT, İSG uygulamaları açısından, bağlı bulunulan kurumlar, sanayi odaları ve dernekler nezdinde örnek bir şirket haline getirmek,
 • Endüstriyel dünyanın gelişimini göz önüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugünden tahmin etmek, sürekli gelişmek ve durumumuzu gözden geçirmek politikamızdır.