Tahribatlı Testler

Tahribatlı muayene; malzemelerin çekme, basma, eğilme vb. kalıcı şekil değişikliklerine karşı göstereceği direnci ve dayanımı belirlemek için uygulanan muayene yöntemleridir. Kaynaklı birleştirme ve diğer malzemelere uygulanacak tahribatlı testlerin gerekliliğini daha iyi kavramak adına sürecin tarihine kısa bir göz atmakta fayda vardır. 1940’lı yılların sonlarına doğru 2. Sanayi Devrimi’nin olgunluk çağını yaşamaya başlamasıyla birlikte imalat sanayii uluslararası ölçekte yapılan ticaretleri...


İleri NDT Yöntemleri

PHASED ARRAY UT METODU (PAUT) Phased Array Ultrasonik Test, ultrasonik test teknolojisinin gelişmiş bir uygulamasıdır. Kaynak muayeneleri, çatlak ve kusur tespitleri, kalınlık ölçümleri ve korozyon muayeneleri için kullanılabilir. Kusur boyutu, şekli, derinliği ve yönünün ayrıntılı görselleştirilmesi nedeniyle, Radyografik Muayene ve Konvansiyonel UT yöntemleri yerine Phased Array teknolojisi tercih edilebilir.  Geleneksel UT testinde, tek bir dönüştürücü malzemeye ultrasonik ses dalgaları...


Tahribatsız Muayene

Mühendislik malzemelerinin bütünlüğüne veya güvenilirliğine herhangi bir zarar vermeksizin kontrol edilmesine Tahribatsız Muayene, bu amaç doğrultusunda geliştirilmiş olan yöntemlere ise Tahribatsız Muayene Yöntemleri adı verilmektedir. Malzemelerde üretim aşamasında veya servis koşullarında oluşabilecek süreksizliklerin kontrol edilmesi amacıyla çok çeşitli tahribatsız test yöntemleri geliştirilmiştir. Endüstride hangi tahribatsız test yönteminin kullanılacağı kontrol edilecek malzemenin cinsin...