TAHRİBATSIZ MUAYENE

           ULTRASONİK MUAYENE              RADYOGRAFİK MUAYENE                  SIVI PENETRANT MUAYENESİ            MANYETİK PARÇACIK MUAYENESİ            GÖRSEL MUAYENE  


Ultrasonik Muayene

Ultrasonik Muayene yöntemi hemen hemen tüm malzeme türlerindeki yapı süreksizliklerinin tespit edilmesinde kullanılan bir yöntemdir. Ultrasonik muayene yöntemi salt bir süreksizlik kontrol işlemi olarak değil ayrıca kalınlık ölçümü, boyutsal ölçüm amaçlı ve bazı malzeme özelliklerinin karakterizasyonu amacıyla da kullanılır. 1940’ lı yıllarda darbe-yankı tekniğinin ilk prensiplerinin ortaya konması ve piezoelektrik etkinin gelişmiş bir şekilde kullanılmasının başlamasıyla birlikte ultrasonik ...


Radyografik Muayene

Radyografik Muayene yöntemi hemen hemen tüm malzeme türlerindeki yapı süreksizliklerinin tespit edilmesinde kullanılan bir yöntemdir. Temel prensibi bir radyasyon kaynağından çıkan ışınların malzemeye yönlendirilmesi, bu ışınların malzemeye nüfuz etmesi ve malzemenin arkasına konan bir radyografi filmine etki etmesine dayanmaktadır. Malzeme içerisindeki mevcut süreksizlikler (çatlak, curuf, gaz boşluğu vs.) ile ana malzeme arasında bu ışınımları absorblama farklılıkları nedeniyle radyografik fil...


Sıvı Penetrant Muayenesi

Sıvı Penetrant Muayenesi, üretim aşamasında ve servis koşullarında malzemelerdeki salt yüzey süreksizliklerinin kontrolünde kullanılan bir yöntemdir. Tüm malzeme çeşitlerine uygulanabilen sıvı penetrant muayene yöntemi özellikle ferromanyetik olmayan malzemelerin yüzey süreksizliklerinin tespit edilmesinde alternatifsiz bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Birçok muayenede diğer yöntemlerin tamamlayıcısı olarak kullanılan sıvı penetrant muayene yönteminin uygulamasının ve belirti değerlendir...


TAHRİBATLI TESTLER

EN 17025'e göre Türkak'tan akredite Tahribatlı Muayene Laboratuvarımızda aşağıdaki testler gerçekleştirilmektedir. Ayrıca aynı tesiste test parçası işleme hizmetleri de verilmektedir.  Gerçekleştirilen Tahribatlı Testler;  1- ÇEKME TESTİ   Metalik ve kaynaklı malzemelere uygulanmaktadır. Standartlar; TS EN ISO 6892-1, TS EN ISO 4136, ASTM A370 2-ÇENTİK DARBE TESTİ   Metalik ve kaynaklı malzemelere uygulanmaktadır. Standartlar; TS EN ISO 148-1, TS EN ISO 9016, ASTM A370  3- AĞIR...


Manyetik Parçacık Muayenesi

Manyetik Parçacık Testi, malzemelerde olası yüzey ve yüzeyin hemen altında bulunan süreksizliklerin tespit edilmesinde kullanılan bir yöntem olup yalnızca ferromanyetik karakterli malzemelere uygulanabilmektedir. Yöntemin temel prensibi, mıknatıslandırılmış (manyetize edilmiş) parçaların yüzeyinde veya yüzeye yakın bölgelerindeki süreksizliğin oluşturduğu kaçak akının tespit edilmesidir. Oluşan bu kaçak akı, demir tozları kullanılarak gözle görülebilir hale getirilerek süreksizliklerin konumları...


3. TARAF GÖZETİM ve DENETİMLER

 AKINNDT Ulusal ve uluslararası projelerde ürün değer kaybını azaltmak, ürün güvenilirliğini artırmak amacı ile birçok sektörde uzun yıllar denetim tecrübesine sahip denetmen ekibi ile 3. Taraf gözetim hizmetleri sunmaktadır. -AKINNDT Türkak'dan EN 17020'ye göre akredite olmuştur ve 3. taraf gözetim faaliyetleri Türkak tarafından denetlenmektedir. Gerçekleştirilen gözetimler  Çelik imalat ve montaj kontrolleri Boru üretim ve montaj denetimleri Çelik üretim süreçleri denetimleri ...


Görsel Muayene

Görsel muayene; ürünlerin kalite durumlarının (süreksizliklerin), form hatalarının çıplak gözle veya optik cihazlar yardımıyla incelenmesi ve değerlendirilmesidir.  Görsel muayene; gözle görülebilecek hataları tespit etmek ya da standartların belirlemiş olduğu kriterlerden sapmaları tespit etmeyi amaçlar. Genel olarak muayene aşamaları aşağıdaki şekilde tanımlanır;  a) Şekil sapmalarının kontrolü b)   Form sapmalarının kontrolü c) Test parçasının durumundaki sapmalar d) Sreksiz...


PERİYODİK MUAYENE HİZMETLERİ

Uzman ve tecrübeli ekiplerimiz ile kullanılan ekipmanların periyodik muayeneleri ve ömür hesapları gerçekleştirilmektedir.  Gerçekleştirilen hizmetler;  Kaldırma Ekipmanlarının Kontrolü Basınçlı Kapların Kontrolü Boru Hatlarının Kontrolü Depolama Tanklarının Kontrolü    


PHASED ARRAY (PAUT) ve TOFD

PHASED ARRAY UT METODU (PAUT) Phased Array Ultrasonik Test, ultrasonik test teknolojisinin gelişmiş bir uygulamasıdır. Kaynak muayeneleri, çatlak ve kusur tespitleri, kalınlık ölçümleri ve korozyon muayeneleri için kullanılabilir. Kusur boyutu, şekli, derinliği ve yönünün ayrıntılı görselleştirilmesi nedeniyle, Radyografik Muayene ve Konvansiyonel UT yöntemleri yerine Phased Array teknolojisi tercih edilebilir.  Geleneksel UT testinde, tek bir dönüştürücü malzemeye ultrasonik ses dalgaları...


Magnetic Flux Leakage (MFL) Hizmeti

Manyetik Flux Leakage ( MFL veya Enine Alan İnceleme teknolojisi),çelik yapılarda, en yaygın olarak boru hatlarında ve depolama tanklarında korozyon ve çukurlaşmayı tespit etmek için kullanılan manyetik bir tahribatsız test yöntemidir. Temel prensip, çeliği manyetize etmek için güçlü bir mıknatıs kullanılmasıdır. Korozyon veya eksik metalin olduğu alanlarda manyetik alançelikten "sızıntılar". Bir MFL aracında, kaçak alanı tespit etmek için mıknatısın kutupları arasına bir manyetik dedektör yerle...


BOYA ve KAPLAMA TESTLERİ

Kaplama ve Boya laboratuvarımızda aşağıdaki testler gerçekleştirilmektedir.  Yoğunluk ve Viskozite Testi Çekme Testi Bükme Testi Elek Analizi Kaplama soyulma Testi Gözenek Testi DSC Testi Kürlenme Testi Soyulma Testi MFR Testi Toz Epoksi Parçacık Boyutu Testi Islak Sünger Testi S...


DENİZ GÖZETİM

     Liman ve Tank Sahası Sörveyi      Yük Miktarı Sörveyi      Yükleme Öncesi Kontrolleri      Liman Sahası ve Kıyı Tesisinde Konteyner Stok Kontrolü ve İstif Emniyeti Sörveyi      Gemi Yükleme, Boşaltma ve Aktarma Sörveyi      Lashing Gözetimi  


Online Depolama Tankı Taban Muayenesi

Tankları Hizmet Dışı Bırakmadan Depolama Tankı Zemin Durum Değerlendirmesi;  -Sınıf 1 Bölüm 1 sertifikalı -Tank duruş süresinin yüksek maliyetini ortadan kaldırın -Sınıf 1 Bölüm 1 sertifikalı -Geçici ürün depolama ihtiyacını ortadan kaldırın -Temizlemeye gerek yoktur (yüksek KİRLİLİK seviyeleri karıştırıcı kullanımı gerektirebilir) -Kapalı alan girişini önleyerek personel güvenliğini artırın -Risk tabanlı denetim gerçekleştirirken denetim aralıklarını uzatın Kapsamlı depo...


Robotik Boru Hattı Muayeneleri

Diakont, dahili ve harici metal kaybını, korozyonu ve diğer çeşitli anormallikleri tespit edip ölçerek gaz ve sıvı boru hatlarının varlık bütünlüğünü desteklemek için RODIS tarayıcıları adı verilen bir hat içi denetim robotları filosu geliştirdi. Toplanan bu veriler yalnızca son derece hassas olmakla kalmaz, aynı zamanda denetim yapılırken gerçek zamanlı olarak gözlemlenebilir ve kamu hizmetlerinin ve boru hattı operatörlerinin bütünlük yönetimi programlarını kolaylaştırmak ve federal boru hattı...