PHASED ARRAY UT METODU (PAUT)

Phased Array Ultrasonik Test, ultrasonik test teknolojisinin gelişmiş bir uygulamasıdır. Kaynak muayeneleri, çatlak ve kusur tespitleri, kalınlık ölçümleri ve korozyon muayeneleri için kullanılabilir. Kusur boyutu, şekli, derinliği ve yönünün ayrıntılı görselleştirilmesi nedeniyle, Radyografik Muayene ve Konvansiyonel UT yöntemleri yerine Phased Array teknolojisi tercih edilebilir. 

Geleneksel UT testinde, tek bir dönüştürücü malzemeye ultrasonik ses dalgaları gönderir. Phased Array problarında ise birden çok dönüştürücü malzeme içerisine ses dalgası iletir. Her dönüştürücü tarafından gönderilen ses darbeleri arasına bir gecikme uygulanarak, üretilen dalga cephesinin ses demeti açısı, odak noktası belirlenebilir. Bu, Phased Array Ultrasonik Testini karmaşık geometriler için kullanılabilecek çok yönlü bir yöntem haline getirir.

PAUT yönteminin avantajları; 

 • Hızlı kurulum ve basit muayene süreci
 • Geniş malzeme yelpazesi için uygun
 • Karmaşık test parçası geometrileri için uygundur
 • 3,2 ila 200 milimetre arasındaki malzeme kalınlıklarına uygulanabilir
 • Zararlı iyonlaştırıcı radyasyon yok
 • Belirti uzunluğu ve derinliği hakkında tam bilgi
 • Probu hareket ettirmeden geniş alanları tarama
 • Görsel olarak temsil edilen inceleme verileri
 • Sonuçların doğrudan yorumlanması
 • Muayene verileri dijital formatta mevcuttur

 

TOFD (TIME OF FLIGHT DIFFRACTION TECHNIQUE)

Kaynaklarda ultrasonik test için Time of Diffraction Tekniği (TOFD) hakkında ilk bilgi 1977'de tanıtıldı [1]. Yöntem, İngilizce yayınlarda yaygın olarak bildirilmiş ve Almanya'da da tanıtılmıştır [2]; yine de yöntem Alman NDT uzmanları tarafından görmezden gelinmiştir. Son olarak, 1996'da bir Avrupa ön standardı açıklandı ve bu sayede ve yeni yayınlanan bazı yayınlarda [4-6], TOFD'nin radyografi ve diğer UT tekniklerinin yerini almaya başladığı görülüyor. 1995 yılında yayınlanan bir makalede [7], "TOFD Age Comes of Age" makalesi ile yöntemin yaygın olarak kabul edilmesine değinilmiştir.

AKIN NDT ve Kalite Servisleri Ltd. Şti.

AKIN NDT ve Kalite Servisleri Ltd. Şti.

İki adet açılı  prob (genelllikle 45 °) bir verici-alıcı düzeneği olarak yerleştirilir ve birbirine bağlanır (Şekil 1). Probların mesafesi duvar kalınlığına göre hesaplanır.
Genellikle boyuna dalgalar kullanılır Ses demeti yayılımı, taramanın kapsamını en üst düzeye çıkarmak için büyük seçilir. 
A-taraması (Şekil 2) [9] yanal dalga olarak adlandırılır, arka duvar yankıları ve her iki sinyal arasında homojenlikteki eksikliklerden dolayı başka sinyer de görülebilir. A-Scan TOFD tekniğinde doğdultulmamış dalgalar kullanılır.
TOFD tekniği her zaman görüntüleme yöntemleri ile uygulanmaktadır (Şekil 2) [9].

Şekil 2', yatay prob hareketi ve dikey bir yönde uçuş süresi ile oluşturulan B-Scan görüntüsünü göstermektedir. Eko genliği gri skala, genellikle sıfır genlik açık gri (negatif maksimum genlik siyah, pozitif maksimum genlik beyaz) olarak görüntülenir. Kaynak testi için, görüntü kaynak yönünde üretilirken probların kaynağa çapraz olarak hizalandığına dikkat etmek gerekir. Bu, Şekil 2'in görüntü izdüşümünün, Şekil 1'de gösterilen prob projeksiyonuna dik durduğu anlamına gelir. 

Uygulamada, TOFD yöntemi ile test sadece prob çiftinin kaynak dikişi boyunca sürekli hareket ettirilmesiyle uygulanırken, geleneksel UT tekniklerinde probun kaynak dikişine dik olarak hareket ettirilmesi gerekir. Ekipmana bağlı olarak tarama elle veya otomatik bir sistem kullanılarak gerçekleştirilir. Her durumda bilgisayarlı veri değerlendirmesi gereklidir. TOFD yönteminin çok erken bir aşamasında "ZipScan" adlı bir araç uygulanmışken, bugün B-Tarama yapabilen birçok araç kullanılabilir - bunların çoğu dünya çapında mevcuttur.

 1. M. G. Silk: "Sizing crack-like defects by ultrasonic means", in Research Techniques in Non-destructive Testing, Vol. III, edited by R. S. Sharpe, Academic Press, 1977.

 2. H. Heckhäuser, K.-H. Gischler: "Das Zipscan-System bei der Ultraschprüfung an plattierten Bauteilen und Rohrleitungen", DGZfP-Seminar "Automatisierung in der Ultraschprufung", Berlin, 7. - 8.11.1988

 3. CEN/TC 138/WG 2 N 173, work item 00138051, European Prestandard final draft 1996: "Non-destructive Testing - Ultrasonic Examination - Part 6: Time-of- Flight Diffraction Technique as a Method for Defect Detection and Sizing". Review

 4. INSIGHT Vol. 38 No. 8 August 1996, S. 549

 5. INSIGHT Vol. 37 No. 8 August 1995, S. 581

 6. INSIGHT Vol. 38 No. 6 June 1996, S. 391

 7. F. A. Wedgwood, "TOFD Comes of Age"; Inspection, January 1995, S. 35 - 37

 8. Personal Information: Mr. R Verhaeghe, Vincotte

 9. Shaun Lawson, Ultrasonic testing and image processing for in-progress weld inspection,
  Ultrasonic testing online Journal April 1996.