Gemi ambarları içinde, kamyon üzerinde veya konteyner içinde yapılan lashing ve kullanılan lashing malzemesinin kontrolü varsa uygunsuzluk tespiti ve düzeltilmesi için tavsiyelerde bulunulması ve uygun bir lashing yapılırsa rapor verilmesi.