Manyetik Parçacık Testi, malzemelerde olası yüzey ve yüzeyin hemen altında bulunan süreksizliklerin tespit edilmesinde kullanılan bir yöntem olup yalnızca ferromanyetik karakterli malzemelere uygulanabilmektedir. Yöntemin temel prensibi, mıknatıslandırılmış (manyetize edilmiş) parçaların yüzeyinde veya yüzeye yakın bölgelerindeki süreksizliğin oluşturduğu kaçak akının tespit edilmesidir. Oluşan bu kaçak akı, demir tozları kullanılarak gözle görülebilir hale getirilerek süreksizliklerin konumları belirlenebilmektedir.

Manyetik parçacık yöntemi, uygulama ve değerlendirme açısından diğer tahribatsız test yöntemlerine oranla daha hızlı bir yöntemdir. Çoğu durumda parça yüzeyinde herhangi bir ön hazırlık gerektirmez ve bu nedenle özellikle seri ve hızlı bir şekilde muayene yapılmasına olanak verir. Döküm ve dövme parçalar ile kaynak dikişlerinin etkin bir biçimde kontrol edilmesinde en fazla kullanılan yöntemlerden birisidir. Yine yalnızca yüzey süreksizliklerinin kontrol edilmesinde kullanılan Sıvı Penetrant test yöntemine göre muayene hızı, dikkatli bir ön temizlik gerektirmemesi ve yüzeyin hemen altında bulunan süreksizlikleri de tespit etmenin olanaklı olması yöntemin en temel avantajlarının başında gelir. En önemli kısıtlaması ise yalnızca ferromanyetik özellik gösteren (Demir, Nikel, Kobalt ve alaşımları) malzemelere uygulanabilmesidir. 

Test talep formuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz; 

Muayene Talep Formu