PAUT Crawler ile tank duvarı, basınçlı kap duvarı gibi ulaşılması güç yerlerde kaynak ve ana malzemede süreksizlik, korozyon kaynaklı metal kaybıve kalınlık ölçümü ve tespitleri gerçekleştirilmektedir.