Radyografik Muayene yöntemi hemen hemen tüm malzeme türlerindeki yapı süreksizliklerinin tespit edilmesinde kullanılan bir yöntemdir. Temel prensibi bir radyasyon kaynağından çıkan ışınların malzemeye yönlendirilmesi, bu ışınların malzemeye nüfuz etmesi ve malzemenin arkasına konan bir radyografi filmine etki etmesine dayanmaktadır. Malzeme içerisindeki mevcut süreksizlikler (çatlak, curuf, gaz boşluğu vs.) ile ana malzeme arasında bu ışınımları absorblama farklılıkları nedeniyle radyografik film üzerinde farklı etkilenmiş bölgeler oluşur. Bu meydana gelen etkileşim farklılığından dolayı film üzerinde renk farklılıkları oluşur ve böylece süreksizlikler göz ile görülebilir hale getirilmiş olur.

Günümüzde özellikle kaynaklı imalat, savunma sanayi, havacılık ve uzay sanayi, basınçlı kaplar, otomotiv, enerji santreri ve üretimhanelerde en yaygın kullanılan yöntemlerin başında radyografi yöntemi gelmektedir. 

Test talep formuna aşağdıaki linkten ulaşabilirsiniz; 

Muayene Talep Formu

 v