Mühendislik malzemelerinin bütünlüğüne veya güvenilirliğine herhangi bir zarar vermeksizin kontrol edilmesine Tahribatsız Muayene, bu amaç doğrultusunda geliştirilmiş olan yöntemlere ise Tahribatsız Muayene Yöntemleri adı verilmektedir. Malzemelerde üretim aşamasında veya servis koşullarında oluşabilecek süreksizliklerin kontrol edilmesi amacıyla çok çeşitli tahribatsız test yöntemleri geliştirilmiştir. Endüstride hangi tahribatsız test yönteminin kullanılacağı kontrol edilecek malzemenin cinsine, boyutlarına, üretim aşamasına, parça sayısına, parçada beklenen olası süreksizliklerin cinsine ve konumlarına göre değişik parametrelere bağlı olmakla birlikte birçok uygulamada birden fazla yöntem kombine bir şekilde uygulanarak muayene güvenilirliğinin arttırılması sağlanır. Günümüzde basitten karmaşığına çok çeşitli tahribatsız muayene yöntemleri geliştirilmiş olmakla birlikte, endüstriyel uygulamada en çok karşılaşılan yöntemler aşağıda verilmektedir.

  • Sıvı Penetrant Muayenesi
  • Manyetik Parçacık Muayenesi
  • Ultrasonik Muayene
  • Radyografik Muayene
  • Eddy Current (Girdap Akımları) Muayenesi

                                                   

Florışıl ortamda Manyetik Parçacık Muasyenesi-çatlak görünümü                  Sıvı Penetrant Muayenesi-Yüzeye açık süreksizliklerin tespiti