Ultrasonik Muayene yöntemi hemen hemen tüm malzeme türlerindeki yapı süreksizliklerinin tespit edilmesinde kullanılan bir yöntemdir. Ultrasonik muayene yöntemi salt bir süreksizlik kontrol işlemi olarak değil ayrıca kalınlık ölçümü, boyutsal ölçüm amaçlı ve bazı malzeme özelliklerinin karakterizasyonu amacıyla da kullanılır.

1940’ lı yıllarda darbe-yankı tekniğinin ilk prensiplerinin ortaya konması ve piezoelektrik etkinin gelişmiş bir şekilde kullanılmasının başlamasıyla birlikte ultrasonik muayenenin kullanımı yaygınlaşarak vazgeçilmez bir teknik olmuştur. Günümüzde özellikle kaynaklı imalat, savunma sanayi, havacılık ve uzay sanayi, basınçlı kaplar, otomotiv, enerji santreri ve üretimhanelerde en yaygın kullanılan yöntemlerin başında gelip mevcut teknoloji içerisinde radyografi yöntemi ile belirlenemeyecek süreksizliklerin tespitinde bile kullanılabilir bir teknik durumundadır. Muayene personelinin standartlara uygun bir şekilde yetiştirilmesi ve tecrübe kazanmasıyla ultrasonik muayene yöntemi uygulamada en yüksek hassasiyete sahip tahribatsız muayene yöntemidir.

Yüksek duyarlılık ve hassasiyetin yanında ultrasonik muayene yönteminin en önemli avantajı oldukça kalın parçaların muayene edilebilmesi ve mevcut süreksizliklerin derinlik konumlarının tespit edilebilmesidir. Bunun yanında operatör eğitiminin zor olması ve yorumlama yeteneği için uzun süreli deneyim gerekliliğinin olması yöntemin uygulanmasını kısıtlar. Ultrasonik muayene yöntemi tüm üretim yöntemleriyle üretilmiş olan tüm malzeme türlerine uygulanabilir. Ancak özellikle açılı kaynak ağzı açılmış kaynaklı imalat parçalarında, kalın konstrüktif çelik yapılarda, uzun profil ve boruların seri muayenesinde, tek taraftan ulaşılabilinir olan tüm uygulamalarda daha büyük bir öneme sahiptir. 

Test talep formuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz; 

Muayene Talep Formu