Yükleme veya boşaltma işlemleri sırasında yüklerde meydana gelecek hasarların belirlenmesi, nedenlerinin ve maddi büyüklüğünün tespit edilmesi ve bu hasardan kimlerin sorumlu olduğunun tespit edilmesi de, verilen gözetim çalışmalarının bir parçasıdır. Yükleme ve boşaltma işlemleri sırasında yükler zarar görebileceği gibi geminin yapısına veya ekipmanlarına da zarar verilmiş olabilir. Her durumda gözetim kuruluşu denetçilerinin düzenleyeceği raporlar esastır.

  • Dökme yük gemileri ve bu gemilerin yükleme ve boşaltma yaptıkları limanlar için hizmete uygunluk koşullarını tespit etmek
  • Bu gemiler ve liman yönetimi arasında iletişim ve işbirliği için belirlenen yöntemlerle, yükleme ve boşaltma işlemleri sırasında gemide aşırı gerilme ve fiziksel hasar risklerini düşürmek
  • Dökme yük gemilerinin güvenliğini arttırmak