Deniz Ulaştırmasında Dökme Yük ve General Kargo deyimleri; konteynerler ve tanklar halinde gemiye yüklenen, veya ambara yüklenen tahıl yükleri haricindeki parçalar halindeki yükler için kullanılır. Bu yükleri taşıya gemilere genel kargo gemileri denir.

Parçalı yükler; kutular, paketler, variller veya benzer kaplarla gemiye intikal ettirilir ve kendileri için ayrılan ambarlara veya o ambarların belirli bölümlerinde ayrılan yerlere konurlar.

Taşıma kolaylığı için bir araya getirilerek BİRİM halindeki yükler için paletler veya yükseltilmiş kızaklar kullanılır.

Kargonun doğrudan kamyondan veya vagondan gemiye teslimi mümkünse de en çok kullanılan usul kargonun, geminin limana gelişinden önce limana teslim edilip bir ambarda depolanmasıdır.

Gemi geldiğinde ambarda depolanmış malzeme araçlar ile yükleme yapılacak mevkii getirilir, buradan ya limana ya da geminin yük aktarma araçları ile gemiye yüklenir.

Tahliye ameliyesinde ise bu sıranın tersi geçerlidir.

Ancak tahliye edilen malzeme iyi bir planlama ile limanın istif/depolama kapasitesine dahil olmaksızın gümrük işlemleri ile, ilgilisine teslim edilebilir.